Hoàn Trả Thể Thao Hằng Ngày 0.5%

  1. Khuyến mãi sẽ bắt đầu từ 00:00:01 (GMT +8)ngày 01/02/2024 cho đến 23:59:59 (GMT +8) ngày 29/02/2024. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả người chơi đang hoạt động tại 9Club.
  2. Không giới hạn và không yêu cầu vòng cược. Chương trình này áp dụng cho tất cả người chơi đã đăng ký tại trang web 9Club.
  3. Hoàn trả tối thiểu là 1,000 VND hằng ngày. .
  4. Tất cả người chơi sẽ được hoàn trả đến 0.5% dựa trên tổng số tiền cược tại trang thể thao của 9club mà thôi, Trò chơi Tên Bàn, Number Game và Vgaming tại U-Sports thì không được áp dụng cho chương trình này.
  5. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược hai bên và tỷ lệ cược dưới 0.5 hoặc 1.5 ( tỷ lệ DEC ) thì không được tính vào tổng tiền cược. Tổng tiền cược yêu cầu cho tiền thưởng nạp tiền thì cũng sẽ bị trừ ra từ tổng số trong 9Club thể thao cho việc tính toán hoàn trả.
  6. 9Club chỉ tiến hành hoàn trả cho người chơi đủ điều kiện và xác nhận thành công.
  7. Tiền hoàn trả sẽ được cập nhật vào tài khoản chính của người chơi vào mỗi ngày sau 12:00 ( GMT + 8 ).
  8. Chương trình khuyến mãi này có thể được kết hợp với chương trình khuyến mãi tặng thưởng khi nộp tiền. Tuy nhiên là, Số tiền cược yêu cầu cho việc ứng tiền thưởng nộp tiền sẽ được trừ ra từ tổng số tiền đặt cược.
  9. Các điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi sẽ được áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *